• Zagrebačko dijabetičko društvo, udruga za promicanje zdravlja osoba oboljelih od dijabetesa

Bolesnicima često nedostaje motivacije da stečeno znanje i vještine ugrade u svakodnevno ponašanje i promijene loše navike.

Druženje – pouka – liječenje
Boravak u bolnici, susret s medicinskim osobljem, pretrage i mirovanje u krevetu kod svakoga izazivaju frustraciju, strah i nisu primjer svakodnevna života. Postavlja se pitanje kako osobi sa šećernom bolešću pomoći da postigne i održi motivaciju za brigu o vlastitom zdravlju? Zbog toga se pokušalo bolnicu približiti svakodnevnom načinu života bolesnika, prilagoditi liječenje njegovim potrebama i time utjecati na kvalitetu života i motivaciju za postizanjem dobre metaboličke regulacije. Jedan je od takvih pokušaja dnevna bolnica.
U Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac u Zagrebu već šest godina provodi se edukacija, liječenje i regulacija šećerne bolesti za pokretne bolesnike kroz program dnevne bolnice. U dnevnu bolnicu bolesnike upućuju liječnici obiteljske medicine i nadležni dijabetolozi, a grupe se slažu prema godinama starosti i načinu liječenja.

Što je dnevna bolnica? – Program cjelovite pouke o životu sa šećernom bolesti koja se provodi dnevnim boravkom u bolnici. Grupa od osam do 11 bolesnika, slične životne dobi, na inzulinskoj terapiji koji su loše metabolički regulirani prolaze petodnevni program edukacije, samokontrole i regulacije glikemije, laboratorijskih i kliničkih pretraga te uvida u prisutnost dijabetičkih komplikacija u dnevnom boravku u bolnici.

Tko su polaznici? – Osobe sa šećernom bolešću ovisne o inzulinu s nezadovoljavajućom regulacijom koje ne moraju ležati u bolnici. Za razliku od ležanja u klasičnoj bolnici, polaznici dnevne bolnice ne leže u krevetu nego aktivno sudjeluju u liječenju: uče, sami određuju razinu glukoze u krvi i mokraći, mijenjaju inzulinsku dozu i tako stječu znanje kako samostalno u kućnim uvjetima provoditi samokontrolu. Dijele hranu za doručak, užinu i ručak, prema potrebnim kalorijama, svakodnevno uz fizioterapeuta provode tjelesnu aktivnost, aktivno sudjeluju u radu psihološke radionice pod vodstvom kliničkog psihologa.

Program rada dnevne bolnice:

samokontrola glukoze u krvi i mokraći, davanje inzulina dva glavna obroka i međuobrok program svakodnevne edukacije o šećernoj bolesti i njezinim komplikacijama, liječenju, pravilnoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti, samokontroli i prilagodbi inzulinske doze svakodnevna psihološka radionica svakodnevna tjelovježba praktične vježbe potrebne laboratorijske i kliničke pretrage.
Sve te aktivnosti obavljaju se od 8 do 15 sati, od ponedjeljka do petka (pet dana), nakon čega bolesnici odlaze kućama kao da su završili uobičajen radni dan. Uz učenje, tijekom boravka u dnevnoj bolnici obave se laboratorijske i specijalističke pretrage, pa na završetku programa bolesnik dobiva otpusno pismo s laboratorijskim nalazima i mišljenjem te preporukom za daljnje liječenje.

Cilj rada dnevne bolnice – upoznati svoju bolest, naučiti živjeti s njom, postići dobru metaboličku regulaciju, odgoditi razvoj kroničnih komplikacija bolesti, održati dobru kvalitetu života. Radom u maloj grupi bolesnici se međusobno bolje upoznaju, ali i sebe upoznaju bolje, raspravljaju o svojim i tuđim problemima i uče na pogreškama. Teorija i različite vještine lakše se svladavaju, a iskustvo drugoga može biti dobar poticaj za promjenu ponašanja. Nema straha od bolničkog liječenja, a način liječenja sličniji je svakodnevnom životu.

Za razliku od bolničkog liječenja, boravak je u dnevnoj bolnici osiguranju jeftiniji (nema smjenskog rada osoblja, spavanja u bolnici, dodatnih troškova), za ustanovu je zarada od takvog načina liječenja veća (manje angažiranog osoblja, manji troškovi), a za bolesnike učinak edukacije znatno bolji jer u svemu aktivno sudjeluju i raspravljaju. Grupa potiče na motivaciju i brigu za vlastito zdravlje pa se kroz aktivno sudjelovanje u dnevom boravku u bolnici kvaliteta života ne mijenja ili se čak poboljšava. Uz to, stečeno iskustvo utječe na promjenu ponašanja pa su rezultati višegodišnjeg praćenja regulacije glikemije bolesnika koji su završili dnevnu bolnicu iznimno dobri, a oboljeli su osposobljeni za samostalnu brigu o sebi.
Sudionici programa dnevne bolnice, odgovorni i zaslužni za njegov uspjeh, su bolesnici, liječnik internist dijabetolog, viša medicinska sestra, klinički psiholog, viši fizioterapeut i specijalisti Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac.

 

Autor: mr. sc. Manja Prašek, dr. med., spec. internist – dijabetolog

Ostali članci u kategoriji