• Zagrebačko dijabetičko društvo, udruga za promicanje zdravlja osoba oboljelih od dijabetesa

 

Pediatr. dijabetes. veljača 2011.; 12 (1): 25-30. doi: 10,1111/j.1399-5448.2010.00663.x.

Praćenje glukoze u krvi u središtu interesa: njegova povezanost s kontrolom glikemije i odrednice učestalosti

Helgeson VS1, Honcharuk E., Becker D., Escobar O., Siminerio L.

Sažetak

CILJ:

Ponovno ispitati povezanost mjerenja glukoze u krvi s glikoregulacijom među adolescentima s dijabetesom tipa 1 i procijeniti odnos demografskih, bihevioralnih te psihosocijalnih karakteristika adolescenata koji mjere češće i onih koji mjere rjeđe.

OBLIK ISTRAŽIVANJA I METODE:

Sudjelovala su 132 adolescenata s dijabetesom tipa 1 (prosječna dob: 12 godina) liječena u Dječjoj bolnici u Pittsburghu i njihovi roditelji. Adolescenti su intervjuirani svake godine tijekom pet uzastopnih godina, nakon rutinskih kontrola u klinici. Prilikom svake procjene preuzimani su podaci iz mjerača glukoze u krvi i bilježen je glikozilirani hemoglobin A1c iz medicinske dokumentacije.

REZULTATI:

Češće mjerenje razine glukoze u krvi povezano je s boljom kontrolom glikemije (glikoregulacijom). Adolescenti koji su češće mjerili GUK bili su mlađi, iz obitelji s višim društvenim statusom, na inzulinskim pumpama, i imali su veće povjerenje u vlastite sposobnosti. Smanjenje učestalosti mjerenja GUK-a povezano s dobi događalo se među adolescentima s niskim samopouzdanjem, vrlo stresnim životnim događajima i manjom potporom roditelja.

ZAKLJUČAK:

S obzirom na važnost mjerenja glukoze u krvi za dobru glikoregulaciju, buduća istraživanja trebaju povećati samopouzdanje i učinkovitost adolescenata vezanih za mjerenje i intervenirati tako da pomognu onima koji su podložni riziku s dobi povezanog smanjenja učestalosti mjerenja glukoze u krvi.

© 2010 John Wiley & Sons / S.

Ostali članci u kategoriji