• Zagrebačko dijabetičko društvo, udruga za promicanje zdravlja osoba oboljelih od dijabetesa

iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima NN 7/2012

Štrcaljke za inzulin s integriranom iglom
• 1 doza inzulina 100kom / 3mjeseca
• 2 doze i više inzulina do 200kom / 3mjeseca

Inzulinski injektor za davanje inzulina
Za svaki inzulin propisuje se posebni injektor. Propisuje se na rok od 1 god.

Igle za injektor za terapiju šećerne bolesti
• 1 doza inzulina dnevno 100kom / 3mjeseca
• 2 doze i više inzulina dnevno do 300kom / 3mjeseca

Set za brzo očitavanje količine šećera u krvi
Propisuju se na rok od 5 god.
Terapija tabletama – izabrani doktor, terapija inzulinom prvi put dijabetolog.

Uređaj za brzo očitanje glukoze u krvi za slijepe osobe
Propisuje se na rok od 5 god.

Dijagnostičke trakice za kontrolu ketona i glukoze u urinu
• 1 doza inzulina 50 kom / 1 god.
• 2 doze i više inzulina do 7 god. 300kom / 1god.
od 7 god. do 18 god. 200kom / 1god.
od 18 god. 50kom / 1god.

Dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem
Osigurane osobe:
• liječenje tabletama 50kom / 6mjeseci
• 1 doza inzulina 90kom / 3mjeseca
• 2 doza inzulina 180kom / 3 mjeseca
• 3 doza inzulina 275kom / 3mjeseca
• 4 doza i više inzulina do 375kom / 3mjeseca
Iznimno za djecu do 18.godine i trudnice s lošom regulacijom šećera 500kom / 3 mjeseca

Nova količina dijagnostičkih trakica za mjerenje šećera u krvi uređajem i lanceta za vađenje krvi iz prsta odobrava se isključivo uz predočenje dnevnika samokontrole ili ispisa iz evidencije uređaja za kontrolu šećera u krvi u količini usklađenoj s brojem samokontrola, a najviše do količine utvrđene u Popisu pomagala.

Lancete za vađenje krvi iz prsta za kontrolu glukoze u krvi
• Broj lanceta istovjetan broju propisanih trakica

Potrošni materijal za inzulinsku pumpu
Sustav za infuziju inzulinske pumpe (igle i kateteri) 30 kom / 3mjeseca
Spremnik za inzulin u inzulinskoj pumpi 30 kom / 3 mjeseca
Baterije za inzulinsku pumpu 1 pak / 3 mjeseca
Zaštitna navlaka za inzulinsku pumpu 4 kom / 1 god.
Pojas za struk za inzulinsku pumpu 1 kom / 1 god.

Propisivanje pomagala
Prvo propisivanje pomagala obavlja izabrani doktor kao nadležni doktor, prema prijedlogu nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti.
Svako slijedeće propisivanje tromjesečne količine propisuje izabrani doktor na temelju praćenja potreba svojeg pacijenta, uz obvezu osigurane osobe da prema potrebi, izabranom doktoru dostavi nalaz nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti o provođenju terapije.

Ostali članci u kategoriji