• Zagrebačko dijabetičko društvo, udruga za promicanje zdravlja osoba oboljelih od dijabetesa

Poštovani,
HZZO je počeo sa primjenom novog šifarnika za ortopedska i druga pomagala koji uključuje i promjenu u šiframa za potrošni materijal za inzulinsku pumpu.
Radi eventualnog lakšeg snalaženja prilikom ispisivanja doznaka Vašeg liječnika opće/obiteljske medicine, slobodni smo Vam poslati popis postojećih i novih šifri koji se nalazi ispod ovog teksta.

Postojeća šifra nalazi se u koloni br.3 i sastoji se od 12 znamenki, dok se nova šifra nalazi u koloni br.4 i sastoji se od 13 znamenki.
HZZO je svim isporučiteljima poslao Dopis u kojemu navodi da će se do 15.12.2015. moći koristiti i nove i postojeće šifre pomagala; no iza toga datuma dakle od 16.12. samo nove šifre pomagala sa 13 znamenki.

Preporučamo da proučite poslani šifarnik te na njemu označite proizvode koje koristite i pripadajuće nove šifre – na taj način, prilikom posjete liječniku opće medicine, olakšat će se izdavanje pravilnih doznaka a u konačnici i Vi ćete dobiti proizvod koji zaista i koristite.

Napomena: navedena promjena je isključivo administrativne naravi – nema nikakve promjene u postojećim pravima osiguranika tj. bolesnika.
Za sva dodatna pitanja slobodno nam se obratite na telefon 01 6454 295.

Vaše povjerenje je naš poticaj za najkvalitetniju uslugu i brigu koju možemo pružiti.

S poštovanjem,
Vaš MediLigo Tim

MediLigo_final_ boja_ CMYK

 

 

 

 

ns

Ostali članci u kategoriji