• Zagrebačko dijabetičko društvo, udruga za promicanje zdravlja osoba oboljelih od dijabetesa

Dokaz snažne povezanosti učestalosti samomjerenja glukoze u krvi i razine hemoglobina A1C u sudionika Kliničkog registra za razmjenu podataka pacijenata s dijabetesom tipa 1

KELLEE M. MILLER, MPH, ROY W. BECK, MD, PHD, RICHARD M. BERGENSTAL, MD, ROBIN S. GOLAND, MD, MICHAEL J. HALLER, MD, JANET B. MCGILL, MD, HENRY RODRIGUEZ, MD, JILL H. SIMMONS, MDm IRL B. HIRSCH, MD FOR THE T1D EXCHANGE CLINIC NETWORK
© 2013 by the American Diabetes Association.

CILJ:
Unatoč brojnim dokazima o korisnosti česte samokontrole glukoze u krvi (SMBG – samoodređivanje glukoze u krvi) pacijenata s dijabetesom tipa 1, neki osiguravatelji ograničavaju osiguranicima broj trakica za testiranje. Velika baza podataka Kliničkog registra za razmjenu podataka pacijenata s dijabetesom tipa 1 omogućila je procjenu odnosa između broja samomjerenja dnevno i razine HbA1c u djece i odraslih širokog raspona dobi.

OBLIK ISTRAŽIVANJA I METODE:
Analiza je obuhvatila 20 555 sudionika Kliničkog registra za razmjenu podataka pacijenata s dijabetesom tipa 1 u trajanju od godinu dana ili više, koji nisu upotrebljavali aparat za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi (11 641 pacijenata mlađih od 18 godina i 8914 pacijenata starih 18 godina ili više). Opći linearni modeli upotrijebljeni su za procjenu povezanosti između broja samomjerenja glukoze u krvi i razine HbA1c, nakon prilagodbe potencijalno zbunjujućih varijabli.

REZULTATI:
Veći broj dnevnih samomjerenja glukoze u krvi povezan je s pripadnicima bijele rase nehispanskog podrijetla, boljom pokrivenošću putem osiguranja, većim prihodima kućanstva te korištenjem inzulinske pumpe (P<0,001 za svaki faktor). Nakon prilagodbe tih čimbenika, veći broj samomjerenja glukoze u krvi dnevno pokazao se snažno povezanim s nižom razinom HbA1c (prilagođen P<0,001), a povezanost je prisutna u svim dobnim skupinama, i kod korisnika inzulinske pumpe i korisnika injekcija.

ZAKLJUČCI:
Veza između veće učestalosti samomjerenja glukoze u krvi i nižih razina HbA1c je snažna. Važno je da osiguravateljske kuće uzmu u obzir da smanjivanje restrikcija broja testnih trakica dovodi do poboljšane glikoregulacije kod nekih bolesnika s dijabetesom tipa 1.

Ostali članci u kategoriji